İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler
Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için
sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidi
MADDE 1- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen
ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli
Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve
yükümlülüklerinin kapsamaktadır

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ
Ünvan: CEM TAŞKIN-BURCLED.COM.TR
Adres: Altın şehir Mah. Nato yolu Cad No:25/A Ümraniye/İstanbul
İrtibat Tel : +09 216 540 42 18
Email: hakan@burcled.com.tr
MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olarak ' www.burcled.com.tr' alışveriş sitesine üye olan kişi.
Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli,
siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1-) ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve
ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda
gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2-) Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için
ALICInın yerleşim yerinin uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya
gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla
10 gün daha uzatılabilir.

4.3-) Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek
kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden &www.burcled.com.tr sorumlu tutulamaz.

4.4-) www.burcled.com.tr , sözleşme konusu ürünün saglam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere
uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5-) Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş
olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir
ise,www.burcled.com.tr ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6-) Ürünün tesliminden sonra ALICI ya ait kredi kartının ALICI nın kusurundan kaynaklanmayan bir
şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya
finans kuruluşun ürün bedelini www.burcled.com.tr 'ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim
edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde' www.burcled.com.tr 'gönderilmesi zorunludur. Bu
takdirde nakliye giderleri ALICI ya aittir.

4.7-) www.burcled.com.tr mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın
kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,
durumu ALICI aya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme
konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun
ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI nın siparişi iptal etmesi
halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8-) Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar,
garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için arçelik yetkili servislerine gönderilerek garanti
kapsamındaysa garantili olarak garantisi bittiyse veya kapsam dışındaysa ALICI tarafından ödeme
yapılır.

4.9-) İşbu sözleşme, www.burcled.com.tr sitesinden yapılan alışverişlerde geçerlilik kazanır.www.burcled.com.tr adresinden ürün satın alan ALICI bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

www.burcled.com.tr faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde
hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya
ALICI'ya teslim edilen ürünün www.burcled.com.tr gönderildigine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi
ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takipeden 7 gün içinde ürün bedeli
ALICI ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.
Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
Niteliği itibarıyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve
programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. ş ve
cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış
olması şartına bağlıdır.
Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler
yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası
dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep
edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde
ödeme tutarını tüketiciye iade eder.İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca
ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile CEM TASKIN –BURCLED . ne yerleşim yerindeki
Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm
koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.